tysdag, 15. oktober 2019, Kristiansand kongresssenter - Q42, Bisalen, Smerte og tretthet, Kristiansand 15. oktober 2019

fra 15. oktober 2019 - 9:30 inntil 14:00

Kristiansand kongresssenter - Q42, Bisalen

Vis kart
beskrivelse av hendelse
Made for Movement ønsker velkommen til gratis seminar i Kristiansand 15. oktober 2019. Seminaret er relevant for fysio- og ergoterapeuter.
Smerte og tretthet: Relasjon til fysioterapeuters praksis
av Per Brodal professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo. 
Foredraget vil formidle grunnleggende forståelse av smerte og tretthet (og frykt) som alarmer som varsler om trusler mot vår fysiske og mentale intergritet. Det nevrobiologiske grunnlaget for slike alamer blir behandlet, fordi kjennskapen til de grunnleggende mekanismene gir mulighet til bedre forståelse av hva som kan være hensiktsmessig terapi. Læringsaspektet ved utvikling av langvarig smerte og tretthet blir også behandlet.
Per Brodal har lang erfaring som forsker og foreleser og har publisert en lang rekke med artikler og lærebøker, blant annet klassikeren Sentralnervesystemet. Per Brodal vil belyse sammenhengen mellom læring og plastiske prosesser i hjernen og betydningen for fysioterapeuters praksis.
Det vil i tillegg være en presentasjon av Made for Movements bevegelseshjelpemidler.
Frist for påmelding 8. oktober 2019.

Smerte og tretthet, Kristiansand 15. oktober 2019, Kristiansand kongresssenter - Q42, Bisalen begivenhet

Finn mer interessante hendelser
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå