torsdag, 17. oktober 2019, Radisson Blu Royal Hotel, Bergen, Sikkerhetssymposiet 2019

fra 17. oktober 2019 - 9:00 inntil 18:00

Radisson Blu Royal Hotel, Bergen

Vis kart
beskrivelse av hendelse
Årets tema: Tillit eller ingen tillit (Trust or Zero Trust)

Sikkerhetssymposiet 2019, Radisson Blu Royal Hotel, Bergen begivenhet

Finn mer interessante hendelser
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå