tysdag, 17. september 2019, Litteraturhuset i Bergen, Fra "boss" til business

fra 17. september 2019 - 19:00 inntil 21:15

Litteraturhuset i Bergen

Vis kart
beskrivelse av hendelse
Det er mye prat om sirkulærøkonomi, men First Tuesday Bergen og Entro har funnet fram prosjekter som har beveget seg forbi prate-stadiet. Ny og mer effektiv utnyttelse av allerede eksisterende ressurser kan skape nye produkter, nye forretningsområder og øke inntjeningen – og samtidig spare miljøet og kutte utslipp. Mye av disse ressursene har tradisjonelt blitt sett på som avfall eller ukurante løsninger, men knapphet på ressurser og økende fokus på utslippskutt åpner nye markeder og behov og bare fantasien setter grenser for hva som kan utnyttes nye og bedre måter. Bedrifter kan sitte på en gullgruve uten å vite om det.Ny bruk av alt fra eksisterende bygg, energi og avfall står på agendaen tirsdag 17. september under Innovasjonsuken OPP. Samtidig gir vi deg en **** inn i hvordan foregangsbedriftene jobber og også en innføring i verktøy og ideer som kan hjelpe din virksomhet finne potensialet i og utnytte allerede eksisterende ressurser bedre. Kan det være starten på noe helt nytt?Progam TBA

Fra "boss" til business, Litteraturhuset i Bergen begivenhet

Hip-hop solidaritetskonsert for Chile

Hip-hop solidaritetskonsert for Chile

sundag 05. juli 2020
2 shares
ME VOY A LA ******
tysdag 29. april 2025
3 shares
Bakgårdskonsert: Oakland Rain
onsdag 05. august 2020
2 shares
Slektstreff for Skalinga 2021
laurdag 04. september 2021
5 shares
Smak av Budapest
onsdag 23. september 2020
1 shares
Hagbart shower for Porsgrunn handicapidrettslag
laurdag 05. september 2020
3 shares
Arnstein Akres 100 årsdag
fredag 23. oktober 2065
4 shares
Finn mer interessante hendelser
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå