onsdag, 04. september 2019, Styrelederskolen, Alumnisamling - Valgkomitéenes rolle og oppgaver

fra 04. september 2019 - 16:30 inntil 19:00

Styrelederskolen

Vis kart
0 mennesker deltar
beskrivelse av hendelse
Velkommen til høstens Alumnisamling med Styrelederskolen. 
Temaet for samlingen er valgkomitéenes rolle og oppgaver, og vi har vært så heldige at vi har fått meget erfarne og kompetente foredragsholdere med oss denne ettermiddagen. Styrets arbeid og ansvar har fått mer oppmerksomhet de siste årene. Kanskje spesielt når det går galt rettes søkelyset – ofte med rette – mot styret. Det er styret som skal ivareta selskapets og aksjonærenes interesser, og styrets sammensetning er avgjørende for hvor godt et styre fungerer og utfører sine oppgaver.
Økt fokus på hva som er gode prinsipper for eierstyring og selskapsledelse har gjort at mange virksomheter oppretter en valgkomité. For børsnoterte selskaper er det i dag forventet at de har en slik komité. Det å komponere et velfungerende styre krever en grundig prosess. Valgkomitéen må forstå selskapets behov og sette sammen et team med riktig erfaring, kunnskap, kapasitet og personlige egenskaper slik at selskapets og aksjonærenes interesser ivaretas på best mulig måte.
Denne ettermiddagen skal våre foredragsholdere ta dere med på en slik prosess, og forklare valgkomitéenes rolle, men også hva som er beste praksis når det gjelder valgkomitéenes av foredragsholderne:Terje Venold har vært toppleder i Veidekke i over 20 år og har fått flere utmerkelser for sitt lederskap. Han har blant annet fått prisen for Årets leder av Økonomisk Rapport (1998), arbeidsmiljøprisen (2000) og Kunsten å lede av HR Norge (2007). Venold sitter i dag som leder i Hydros valgkomité. Dag Erik Rasmussen er partner i advokatfirmaet Wikborg Rein og er leder av firmaets fagområde kapitalmarked. Han er styremedlem i Oslo Børs ASA og representerer Norske Finansanalytikeres Forening i Norsk utvalg for eierskap og selskapsledelse (utgiver av den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse).Widar Salbuvik er en av grunnleggerne av Pareto og var også den som i sin tid startet Styrelederskolen. Widar solgte seg ut av Pareto på 90-tallet, og har siden den gang vært en betydelig investor innen eiendom, hotell, PE og verdipapirer. Widar har bred erfaring som rådgiver innen styrearbeid, corporate governance og risiko- og porteføljestyring, og sitter i en rekke styrer. Program:16:30 – 17:00: Registrering og enkel bevertning17:00 – 17:10: Velkommen v/Styrelederskolen17:10 – 17:55: Eierperspektivet: Valgkomitéens rolle og oppgaver – Dag Erik Rasmussen, partner Wikborg Rein17:55 – 18:30: Valgkomitéens arbeid – hva er beste praksis? Terje Venold, leder av valgkomitéen i Hydro18:30 – 18:50: Paneldiskusjon med W. Salbuvik, Dag Erik Rasmussen og T. Venold – spørsmål fra publikum18:50 – 19:00: Avslutning v/Capus

Vi i Capus og Styrelederskolen ser stort frem til nok en hyggelig og lærerik ettermiddag med dere!

Alumnisamling - Valgkomitéenes rolle og oppgaver, Styrelederskolen begivenhet

Wedel IT - Citrix Seminar
torsdag 19. september 2019
1 shares
IMD Business Forum: Circular economy
måndag 23. september 2019
2 shares
ANEEA & THE ARCTIC TRIBE
laurdag 05. oktober 2019
1 shares
One-to-One MBA Event in Oslo
måndag 30. september 2019
2 shares
CPE: Design Leadership OSL November 27-28, 2019
onsdag 27. november 2019
3 shares
Finn mer interessante hendelser
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå