torsdag, 01. februar 2018, Fylkeshuset, Bodø, Søknadsfrist Folkehelsetiltak/ Friluftsliv - fylkeskommunalt til

fra 01. februar 2018 - 0:00
inntil 30. januar 2019 - 16:00

Fylkeshuset, Bodø

Fylkeshuset, Bodø
NorwayBodøPrinsens gate 1008048
Vis kart
1 mennesker deltar
beskrivelse av hendelse


Folkehelsetiltak
Kriterier Formål Stimulere til gode utviklingstiltak innen satsingsområdene for folkehelsearbeidet i Nordland.

Hvem kan søke

Frivillige lag/foreninger, samt interkommunale friluftsråd og andre interkommunale virksomheter.

Hva kan støttes Satsingsområdene er fysisk aktivitet, ernæring, tiltak mot tobakk, trivsel, psykisk helse og rusforebygging.

Tiltak som er inkluderende og der søker aktivt rekrutterer nye grupper, samt tiltak som bidrar til å utjevne sosiale ulikheter, vil bli prioritert.

Som hovedregel gis ikke tilskudd til stillinger, ordinær drift, utstyr eller bygninger/anlegg fra disse midlene.


Vis merFriluftsliv - fylkeskommunalt tilskudd
Kriterier Formål Stimulere flere til å utøve et aktivt friluftsliv, samt å bidra til et kvalitativt bedre friluftsliv i Nordland. Alle skal ha mulighet til et aktivt friluftsliv ut fra egne forutsetninger.

Hvem kan søke Frivillige lag/foreninger, samt interkommunale friluftsråd og regionråd.

Hva kan støttes

Informasjonstiltak
Fysisk tilrettelegging
Motivasjons- og stimuleringstiltak
Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
Tiltak rettet mot barn og unge
Tiltak som skaper mer aktivitet i eksisterende anlegg/områder
Tiltak som generelt medfører et økt engasjement for friluftsliv
Tiltak der søker aktiv rekrutterer nye grupper.

Tiltak som er inkluderende, samt bidrar til å utjevne sosiale ulikheter, vil bli prioritert.

Søknadsfrist Folkehelsetiltak/ Friluftsliv - fylkeskommunalt til, Fylkeshuset, Bodø begivenhet

Støttegruppe for Chuksonyedika Agbakwue

Støttegruppe for Chuksonyedika Agbakwue

torsdag 21. april 2022
631 shares
Misa dominical *** Varg Vikernes
sundag 06. juni 2021
505 shares
Caravana para Asgard
onsdag 01. januar 2020
369 shares
Skaperverkstedkonferansen 2019
laurdag 28. september 2019
2 shares
Shiftup Business Agility & Innovation Leader
torsdag 10. oktober 2019
2 shares
Cisco Student Hackathon - Trondheim
onsdag 23. oktober 2019
2 shares
SIGR Business Development Knowledge session
onsdag 23. oktober 2019
2 shares
Aktivitetsdag for kvinner 2019
sundag 01. september 2019
2 shares
Finn mer interessante hendelser
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå