laurdag, 04. mai 2019, Everywhere/Over alt, Health/Helse -Physical/Fysisk & Mental

fra 04. mai 2019 - 10:00
inntil 11. mai 2019 - 13:00

Everywhere/Over alt

1 mennesker deltar
beskrivelse av hendelse
There might be important things to learn for anyone that you just havent heard yet. I`m basing the informatino here on my personal knowledge and common knowledge in our time. I´ll also post the Norwgian health authoroties recomendations here.

Det kan være viktige ting å lære for noen og en hver som du bare ikke har hørt ennå. Jeg baserer informasjonen her på min personlig tilegnede kunnskap og nå tidens kollektive kunnskap. I tillegg vil jeg poste Norske helsemyndigheters råd her.

Health/Helse -Physical/Fysisk & Mental, Everywhere/Over alt begivenhet

Finn mer interessante hendelser
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå