onsdag, 06. februar 2019, Norge, Frisk Fisk 2019

fra 06. februar 2019 - 11:00
inntil 07. februar 2019 - 16:00
23 mennesker deltar
beskrivelse av hendelse
Frisk Fisk-konferansen er en nasjonal møteplass for fiskehelse, og har som intensjon å være oppdrettsnæringens, forskningsmiljøene og forvaltningen i Norge sin viktigste arena for faglig oppdatering, diskusjoner og nettverksbygging innen fiskehelse.

Frisk Fisk 2019, Norge begivenhet

Finn mer interessante hendelser
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå